top of page

SALG & FREMLEJE

Kom godt fra start, når det gælder salg og fremleje. Kontakt Jonas Kjær fra Dansk Administrationscenter for mere information

Står du og skal sælge din lejlighed, eller måske fremleje et værelse eller hele lejligheden, så kan du finde alle relevante dokumenter hos Dansk Administrationscenter. Se mere her

FREMLEJE VÆRELSE

Retningslinjer for fremleje findes hos Dansk Administrationscenter. Generelt gælder at det er tilladt at fremleje ét værelse i 2, 2½ og 3 værelseslejligheder mens det er tilladt at fremleje op til 2 værelser i lejligheder med 4 eller flere værelser. Følgende skal desuden efterleves:

 • Der skal udfyldes en standardlejekontrakt som underskrives af fremlejer og lejer. Aftalen skal betinges af bestyrelsens godkendelse. Kontrakt indhold fremgår af foreningens dokumenter

 • Kontrakt skal sendes til DAC som sørger for at indhente bestyrelsens godkendelse

 • Lejer skal være tilmeldt adressen på folkeregister

 • Der må maksimalt fremlejes til 1 person pr værelse – altså maksimalt én person registreret i folkeregister pr. tilladte værelse

 • Lejer kan opsiges med 30 dages varsel såfremt beboerne i lejligheden ikke overholder foreningens ordensregler og vedtægter. Dette gælder uanset hvem der i lejligheden har overtrådt pågældende regler. Der kan forventes maksimalt én varsling før opsigelse skal ske

 

FREMLEJE AF LEJLIGHED

Det er tilladt at fremleje sin lejlighed hvis man opfylder betingelserne som fremgår i foreningens vedtægter §11. Det er en god ide på forhånd at hente råd hos enten DAC eller bestyrelsen, hvis du overvejer fremleje af hele lejligheden. 

 

Bestyrelsen har udarbejdet følgende retningslinjer for fremleje af hele andelsboligen efter vedtægternes § 11, stk. 2.

 1.  Anmodningen om tilladelse til fremleje skal fremsættes overfor administrator senest 1 måned, før fremlejen påbegyndes.

 2. Andelshaveren er pligtig til at anvende den for andelsboligforeningen gældende lejekontrakt.

 3. Fremlejen af andelsboligen skal ske for en periode på minimum 3 måneder.

 4. Fremlejetageren skal være tilmeldt folkeregistret på adressen. Andelshaveren skal sikre, at dokumentation for lejerens folkeregisteradresse er fremsendt til administrator, inden fremlejen påbegyndes.

 5. Andelshaveren skal sikre og har ansvaret for, at fremlejetageren overholder de for andelsboligforeningen gældende regler, herunder husordenen.

 6. Andelshaveren er gjort bekendt med, at andelshaveren kan ekskluderes fra andelsboligforeningen, såfremt fremleje finder sted i strid med vedtægterne og disse retningslinjer eller fremlejetageren misligholder sine forpligtelse ved eksempelvis at overtræde husordenen.

SALG AF LEJLIGHED

Ønsker du at sælge din andelsbolig, skal du tage kontakt til Dansk Administrationscenter der har med overdragelserne at gøre. Dette skal ske inden lejligheden sættes til salg. Overdragelse af lejligheden vil ske i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter. Når DAC er bekendt med, at du ønsker at sælge din andelsbolig, vil DAC orientere naboer med henblik på sammenlægning af lejligheder samt tage kontakt til de personer, der er indskrevet på foreningens interne venteliste iht. Foreningens vedtægter. Ønsker ingen af disse, at overtage din lejlighed, kan den frit sælges. I forbindelse med overdragelse af din lejlighed har du således pligt til, at fremvise din lejlighed til potentielt interesserede købere.

 

Før du kan begynde en salgsproces, så skal din lejlighed synes og prisfastsættes. Synet varetages af ekstern specialist på vegne af bestyrelsen. Specialisten vurderer lejlighedens stand og værdisætter efter gældende regler evt. forbedringer og skader som skal indgå i prisfastsættelsen.

 

Du vil modtage en samlet opgørelse fra DAC med alle relevante nøgletal som du skal benytte i salgsprocessen.

bottom of page