top of page

FORENINGENS HISTORIE

 

Stiftende generalforsamling 16. oktober 1921

Af den allerførste forhandlingsbog for andelsboligforeningen fremgår det, at ”Søndag den 16. oktober 1921 afholdtes møde i Folkets Hus i Amaliegade for at søge dannet en Andelsboligforening, angående opførelse af en del ejendomme i Mølleengen”.

Det var murer O. Poulsen, der var initiativtager til mødet, og han var godt forberedt. Han redegjorde for planerne om køb og byggeri og fremlagde på samme møde forslag til Love og Vedtægter, der var udarbejdet i nøje overensstemmelse med Statens Mønster Vedtægt. Der tegnede sig straks 15 medlemmer, og Love og Vedtægter blev enstemmig vedtaget. Hermed var Andelsboligforeningen Aarhus en realitet.
 

Formål

Foreningens formål var, ”at skaffe medlemmerne billige, rummelige, sunde og smukke boliger og i øvrigt at arbejde for en god udvikling af de almindelige boligforhold inden for foreningens lokale område”.


Betingelsen for optagelse af aktive medlemmer i foreningen var, ”at de er uberygtede og fuldmyndige samt tilhører den mindre bemidlede del af befolkningen”

Rejsegilde og ibrugtagning
Det har været nogle handlekraftige mennesker, der stod faddere til foreningens dannelse, for allerede i juni måned 1922 blev der holdt rejsegilde – entreprenørerne betalte ½-delen og foreningen resten.  Byggeriet var færdigt og klar til indflytning i oktober 1922. Et år efter den stiftende generalforsamling.

 

Kakkelovne og 14 vicevæter
Indtil 1954 blev lejlighederne opvarmet med kakkelovne. Hver opgang havde sin egen vicevært, der blev aflønnet med 100,00 kr. om året. For den løn skulle man så holde rent i gård, kælder og på gaden. I frostperioden skulle man lukke for hovedstophanen i kælderen og åbne igen om morgenen.  Til gengæld blev der af foreningen bevilget 1 skovl, 1 kost og 1 spand.

 

Fjernvarme og 1 varmemester
I 1954 blev der indlagt fjernvarme. Samtidig var det slut med den gamle viceværtsordning, og den første varmemester blev ansat.
 

Vaskerier, toilet og brusebad

Allerede i 1950 blev der moderne vaskerier i hver anden opgang med gasopvarmede tromlemaskiner og varmerulle.
I 60-erne blev der indrettet toilet og brusebad i alle lejligheder. Så var det slut med fælles das på bagtrappen.


I 1972 blev der etableret to moderne vaskerier med fuldautomatiske maskiner fra Vølund. Det er disse vaskerier, der eksisterer i dag
 

Visioner for ABF - 2017

Gennem alle årene har det været en klar målsætning for foreningen at værne om foreningens oprindelige formål om billige, sunde og smukke boliger, drevet i et fællesskab med fokus på alles trivsel og udvikling.


Bygninger og gårdareal er gennem årene løbende blevet vedligeholdt og renoveret, så vi også i dag har meget velholdte rammer om boliger og fællesarealer.


Uanset livsvilkårene i dag er afgørende anderledes end for 40-50 år siden, så er boligen også i dag basen for vores helt basale livsvilkår. Atmosfæren og fællesskaberne om den har stadig afgørende betydning for, hvordan vi hver især lever vores liv, hvordan vi trives, og hvad vi bringer videre til vore børn og børnebørn.


Vi er alle kulturbærere i et fællesskab, vi er normdannere, og vi opdrager på hinanden. Vi skal vedligeholde og udvikle gode fællesskaber. Vi skal værne om det, der er godt og være åbne overfor, at nye ideer og impulser kan være berigende for os alle.


Lykkes vi med det, vil vi også i årende fremover kunne være stolte af, at Aarhus Andelsboligforening er et af de allerbedste steder at bo og leve i.

08
07
06
02
04
03
bottom of page