top of page

Sammenlægninger af lejligheder

Ønsker du en større lejlighed - så er sammenlægninger måske en mulighed hvis en nabolejlighed bliver sat til salg

Sammenlægning af lejligheder skal godkendes af Aarhus Kommune som stiller følgende betingelser:

  • Hvis den nye – sammenlagte – lejlighed ikke overstiger et bruttoareal på 130 m2 - så kan der ske godkendelse.

  • Hvis den sammenlagte lejlighed bliver større end 130 m2, kan du kun få en sammenlægningstilladelse, hvis ingen af lejlighederne er 65 m2 eller mindre.

For lejlighederne i Lundbyesgade 4 - 20 vil en sammenlægning horisontalt betyde, at det samlede areal bliver på 131 m2 fra stue og op til og med 3 sal. Her vil én af lejlighederne være mindre end de krævede 65 m2. Altså er det ikke muligt at sammenlægge lejligheder horisontalt i disse typer lejligheder. Vertikale sammenlægninger er muligt.

Sammenlagte lejligheder skal kunne genopdeles. 


Bestyrelsen har fået kontrolopmålt disse lejligheder af Jens Enevold Eriksen, Landinspektør og associeret partner i firmaet AAKJAER Landinspektører. Målet var at sikre et objektivt og opdateret grundlag for vurdering. Opmålingerne bekræftede de oplysninger som er registreret i BPR. 


Bestyrelsen er med hjælp fra advokat Torben Winnerskjold i dialog med Kommunen mhp. dispensation i tilfælde hvor børnefamilier ønsker at sammenlægge horisontalt


Klik på nedenstående for at se mere om retningslinjer og ansøgning til kommunen 

bottom of page