top of page

ORGANISERING OG DRIFT

Her kan du læse om hvordan foreningen drives

VEDTÆGTER
Vedtægterne danner den formelle ramme om foreningens organisatoriske og økonomiske forhold, fremtidig udvikling og daglige drift.

 

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling én gang om året i april måned. Her fremlægger bestyrelsen i en beretning, hvad der har været arbejdet med i det forløbne år. Endvidere fremlægges regnskab og budget til godkendelse.
Det er på generalforsamlingen, at andelshaverne har mulighed for indflydelse på, hvordan foreningen skal drives og udvikles. Vi vægter inddragelse og medbestemmelse blandt andelshaverne meget højt. Det understøtter formålet om fælles ansvar for vore boliger og et godt fællesskab med fokus på trivsel og udvikling.


På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for det kommende år. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og fordeling af opgaver.

BESTYRELSE
Bestyrelsen er ansvarlig for, at den daglige drift sker i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning og beslutninger på generalforsamlingerne.


Vedligeholdelse af bygninger og gårdarealer er centrale opgaver både i forhold til gode boliger og foreningens økonomi. Vi har i de senere år foretaget ret omfattende bygnings- og gårdrenoveringer og det er lykkedes - bl.a. ved låneomlægninger - at gennemføre disse projekter med minimale stigninger i huslejerne. Vi har meget lav gæld i forhold til vore aktiver, og vi har ingen risikofyldte lån i ejendommene.


Endelig er det en væsentlig opgave for bestyrelsen kontinuerligt at have øje for udviklingsperspektiver, der fremmer foreningens formål.
Hele området omkring Mølleengen har undergået store fysiske og kulturelle forandringer i de senere år, og det har naturligvis indflydelse på dagligdagen i vores forening.

KRISTIAN JEPSEN

Formand, ABF-aarhus

 

MICHAEL RØNDE

Næstformand, ABF-aarhus

 

Jens_edited.jpg

Jens Ørslev Bennetsen

Bestyrelsesmedlem, ABF-aarhus

 

Gitte Jensen

Bestyrelsesmedlem, ABF-aarhus

 

Kim Ejler Petersen

Bestyrelsesmedlem, ABF-aarhus

 

bottom of page