VEDLIGEHOLD & FORBEDRINGER

Her kan du læse om din og foreningens vedligeholdelsespligt og om hvordan du forholder dig, hvis du vil lave forbedringer

ANDELSHAVERS VEDLOGEHOLDELSESPLIGT

Andelshavere har jf. vedtægternes § 9 en vedligeholdelsespligt som omfatter bl.a. vedligeholdelse af lejlighed og tilhørende kælder- og loftrum.

Vedligeholdelsespligten omfatter specifikt vedligeholdelse og udskiftning af el-installation i lejligheden, vandrør fra stophaner, vaske, toilet, vandhaner, køkkenelementer og bordplade, afløbsinstallationer fra faldstamme, indvendige døre, vindueskarme, samt gulve, lofter, vægge og andre overflader.

Det er dit ansvar at passe lejligheden forsvarligt og bl.a. sikre at:

  • der jævnligt luftes godt ud i lejligheden

  • toilet og vandhaner ikke løber

  • dørhåndtag, låse og nøgler vedligeholdes og udskiftes i nødvendigt omfang

  • vinduerne vaskes og smøres


Andelshaver skal kontakte relevant fagmand, hvis der opstår fejl. Vicevært kan evt. henvise til relevante håndværkere.
Du kan låne olie og få anvisninger til korrekt smøring af vinduer hos vicevært.


FORENINGENS VEDLIGEHOLDELSESPLIGT
Andelsboligforeningen Aarhus varetager vedligehold af bygninger og udendørsarealer.

Indvendigt

  • Entredøre, dørtelefoner, trappeopgange, kælder, vaskerum, fælles låsesystem og tekniske installationer.

 

Tekniske installationer omfatter:

  • Vand: lodrette forsyningsledninger og rør til og med stophaner i køkken og badeværelse

  • Varme: alle forsyningsledninger, radiatorer og termostatventiler

  • Afløb: faldstamme (lodret)

  • El: fælles installation i kælder og ledninger til sikringstavler i lejligheder

 
Vinduer - vedligeholdelse

 
velfac.PNG