top of page

OMBYGNINGER OG FORBEDRINGER

En forbedring/ombygning i en lejlighed kan efter gældende regler tillægges den maksimale salgspris for din lejlighed. En forbedring/ombygning kan f.eks. være nyt badeværelse badeværelse, nyt køkken eller sammenlægge rum eller flytte vægge.

Da Andelsboligforeningen Aarhus er bygningsejer skal bestyrelsen på forhånd orienteres om dine planer og give dig en godkendelse og/eller anvisninger til forløbet. Da du er byggeansvarlig er det dit ansvar at alle ombygning opfylder gældende regler og regulativer herunder at indhente godkendelse, hvis nødvendigt, hos Bygningsinspektoratet i Aarhus Kommune.

Har du planer om at foretage en forbedring så skal du følge denne proces:

 1. Beskriv dine ønsker detaljeret på skrift og gerne med illustrationer/tegninger.

 2. Send beskrivelsen til bestyrelsen mhp. at sikre, den er orienteret om og har godkendt dine planer.

 3. Beskriv om der er tale om selvbyg, via håndværkere eller en kombination heraf.

 4. Medsend relevante kontakt oplysninger i form af navn, telefonnummer og evt. mailadresse på den ansvarlige andelshaver i husstanden.

 5. Ombygningen må først påbegyndes, når der foreligger endelig godkendelse

 
Dit projekt kan som udgangspunkt godkendes, hvis følgende kriterier er opfyldt,

 • Projektet kan gennemføres uden gene for andre andelshavere. Altså må ex. rørføring ikke være til gene for andre, herunder din nabo/underbo.

 • Projektet er godkendt af bygningsdirektoratet. Dette gælder fx nedtagning af vægge. Bemærk venligst, du som andelshaver selv skal sørge for indhentning af byggetilladelse og/eller anmeldelse af arbejderne til Bygningsinspektoratet ved Århus Kommune, og at du bærer det fulde ansvar for al nedtagning, herunder særligt af bærende vægge. Du skal kontakte en murermester for nærmere råd. Du kan læse mere om Bygningsinspektoratets krav her.

 • Bygningsinspektoratet kræver en fuldmagt før de behandler en ansøgning. Fuldmagten skal udstedes af bestyrelsen og udarbejdes på baggrund af din beskrivelse af projektet. Som regel vil bestyrelsen og bygningsinspektoratet kræve at tegninger er udarbejdet af arkitekter, ingeniører eller lign. Evt. gebyrer etc. afholdes af andelshaver.

 • Alt arbejde med EL, VVS, murnedbrydning og genopbygning etc. udføres af professionelle håndværkere med ansvarsforsikring og, hvor påkrævet, med formel autorisation (Fx VVS og EL)

 • Etablering af gulvvarme og/eller opsætning af nye radiatorer skal meldes til Techem af VVS eller andelshaver.

 • Er der tale om ombygning af badeværelser så er foreningens vicevært bemyndiget til at fungere som foreningens bygningssagkyndige – se nedenfor.

 

Bemærk at ovenstående alene gælder større forbedringer. Maling/tapetsering og slibning af gulve opfattes som almindeligt vedligeholdelse og kræver ikke bestyrelsens godkendelse.

Alle bilag for udgifter til håndværkere og materiale samt nødvendige godkendelser sendes til DAC A/S for dokumentation.

Ønsker du at høre mere om hvad der kan tillægges den maksimale salgspris, så kontakt Jonas Kjær fra Dansk Administrationscenter.

Du kan finde ABF's forbedringskatalog med afskrivningskurver her

 
Ved ombygning af toilet og badeværelser – særlige forholdsregler
Ved ombygninger af badeværelser skal vicevært Hans Jørgen Hundskjær løbende følge processen fra start til slut.

Der skal indsendes beskrivelse af den ønskede renovering og vicevært fører tilsyn med at det udførte arbejde ikke skader udluftningskanal.
Det påhviler andelshaver at følge alle viceværtens anvisninger og henstillinger. Hvis der opstår uenigheder mellem vicevært og andelshaver skal andelshaver kontakte bestyrelsen.

bottom of page