top of page

90 års festen

Michael Rønde

2011

Den 28. oktober mødte ca. 50 festklædte andelshavere op for at fejre Andelsboligforeningen Aarhus’ 90’års jubilæum.

Den 28. oktober mødte ca. 50 festklædte andelshavere op for at fejre Andelsboligforeningen Aarhus’ 90’års jubilæum. Rammen for den festlige aften var Århus Symfoniorkesters kantine på øverste etage i Musikhuset.

Kantinen var i dagens anledning pyntet med historiske billeder fra lokalområdet og smukt dækket op.
Aftenen startede med en velkomstdrink, som blev nydt mens formand Kristian Jepsen benyttede lejligheden til at ønske alle velkomne. Han kom med en række praktiske oplysninger om aftenens program. Et program med indhold af høj kvalitet som var blevet mulig, fordi foreningens nære samarbejdspartnere havde bidraget til aftenen gennem flere sponsorater.

DAC A/S havde sponseret aftenens fantastisk gode vine. Gravelstone den hyggelige baggrundsmusik og for H. C. Wartenbergs optræden senere på aftenen. De mange der aktivt har lagt timers arbejde i at forberede den festlige aften, fik flotte gaver sponsoreret af Revison2.

Historiens vingesus var det gennemgående tema for aftenen. Både i form af foreningens lange historie og den spændende udvikling, som hele Mølleengen har gennemlevet, fra at være åben mark tilbage i 1920 til nu.

Tilde Mønsted fra Aros, var aftenens første indslag, og hun gav en spændende beretning om de mange kunstmalere, der har lagt navn til kvarterets gader.
Det var bl.a. en beretning om den meget initiativrig, velhavende og kunstinteresseret familie Weis, der tilbage i midten af 1800 tallet dannede rammen for et fællesskab mellem disse kunstnere.

Møller A. S. Weis havde tjent en formue som møller og fik på bestilling lavet mange fine malerier og statuer af sig og sin familie.
Tildes foredrag var levende og gjorde det vedkommende og naturligt, at Thorvaldsen, Lundbye, LaCour og andre store personligheder faktisk har haft sin gang i netop dette område.
Hun berettede desuden, at samme A. S. Weis i 1873 skænkede en grund i Mølleengen til opførelse af et museumshus. Det hus blev senere et kulturhus og fik i 1972 navnet Huset, som vi jo kender så godt.
Familien Weis har i øvrigt stået for indsamling af midler til mange af de flotte guldaldermalerier, der i dag kan ses på Aros.
Mens Tilde berettede, nød deltagerne første ret af den gode menu som senere bød på åben buffet. Du kan se menuen her. (link til menu)

Formand Kristian Jepsen holdt lidt senere en tale om Andelsboligforeningen Aarhus udvikling helt fra foreningen kun var en idé i Murermester O. Poulsens hoved tilbage i 1921.
Foreningens virke startede nemlig ved at denne initiativrige murermester havde kaldt til informationsmøde i Folkets Hus den 16. oktober 1921 i Amaliegade. Målet med mødet var at berette om planerne for foreningens byggerier og her skaffe medlemmer. Mødet resulterede i, at bygningerne stod indflytningsklare allerede juni 1922 og foreningen Andelsboligforeningen Aarhus var en realitet.
Siden berettede Kristian om en forening, der gennem tiden har været drevet ualmindeligt fornuftigt. Om bestyrelser der har nydt solid og stabil opbakning fra foreningens medlemmer. Faktisk er Kristian Jepsen selv blot foreningens 8. formand.
Han kunne også berette om en forening med stærke principper og en klar formålsparagraf...”at skaffe medlemmerne billige, rummelige, sunde og smukke boliger og i øvrigt at arbejde for en god udvikling af de almindelige boligforhold inden for foreningens lokale område”. Du kan læse talen i sin fulde længde vedhæftet nederst på denne side.
Ellen Barret, har boet i foreningen siden 1950. Hun havde på opfordring fra bestyrelsen planlagt et indlæg om hvordan, det har været at leve og bo i foreningen gennem tiden. Desværre mistede Ellen på dagen sin stemme og måtte blive hjemme fra festen. Men da næstformand Michael Rønde havde hjulpet med at tage noter, så kunne han viderebringe nogle af Ellens mange anekdoter som blev godt hjulpet på vej med historier og reflektioner fra andre andelshavere ved festen.

For eksempel om dengang man havde 3 dages vasketider. Tilbage i 50'erne brugte man første dag til iblødsætning, den næste til vask i gruekedler. Den tredje dag var tørring og rulning på gasopvarmede mekaniske ruller, som de fleste husmødre reelt var lidt bange for, skulle springe i luften.

Der blev samtidigt fortalt om et stærkt sammenhold blandt kvinderne i foreningen og om varme venskaber på tværs af generationer. Og om børn, der kom på ture på grusvejen til Åbyhøj eller med tog på nabostationen Hammelbanen. Og om et rigt udvalg af specialbutikker, hvor der alene i Lundbyesgade lå bl.a. hele to købmandsbutikker, Grønthandler, Bager, Skomager og mejeri.

En dygtigt musiker fra konservatoriet sørgede gennem aftenen for hyggelig baggrundsmusik. Musikken var lav nok til at man kunne tale uforstyrret, men skabte alligevel tydeligt en stemningsfuld lydkulisse. En ellers svær balance.
Musikeren blev senere på aftenen akkompagneret af en gæst fra en af vores naboforeninger som sammen med andelshaver Alice Bruun optrådte med underholdende visesange på sav og guitar.
H.C. Vartenberg, kendt fra Østjysk Musikforsyning, gav et flot show med særligt udvalgte sange og morsomme beretninger fra hans egen opvækst i Aarhus. H. C. Vartenberg fangede hele publikum som alle morede sig kosteligt. Men det var tydeligt, at han havde trofaste fans blandt særligt de lidt ældre gæster.
H. C. viste sit talent på orgel, saxofon og sang. Særligt hans hyldest til Vestergade og om, at han snart nok skulle "kom tilba'e" (med et vink til plejehjemmet), vakte stor begejstring.
Det var på alle måder en vellykket aften som vil blive husket for en glad og positiv stemning, god mad og lige så god underholdning.

Vi ses om 10 år til foreningens 100 års jubilæum.

bottom of page