top of page

Høring om byggeri på Netto's grund

Michael Rønde

2018

I forbindelse med høringen omkring det nye byggeri på Netto's grund har Formand Kristian Jepsen på vegne af foreningen skrevet følgende tilføjelse til vores respons til Kommunen:

I forbindelse med høringen omkring det nye byggeri på Netto's grund har Formand Kristian Jepsen på vegne af foreningen skrevet følgende tilføjelse til vores respons til Kommunen:

Til Center for Byudvikling og Mobilitet.

I forlængelse af vores høringssvar d. 1. september 2017 (Bilag 09 sag 17/026495) vil vi gerne tilføje følgende:

Vedr. vareindleveringen:
Vi er stærkt bekymrede over placering af vareindleveringen fra en ”lastelomme” direkte over mod vore ejendomme i Thorvaldsensgade. Det er ikke acceptabelt, at vi risikerer udsyn til roderi og larm omkring affaldscontainere, returpap, flaskehåndtering, paller osv, ligesom tung lastvognstrafik med laste/losseopgaver vil medføre helt urimelige støjforhold – ofte meget tidlig morgen. Det må kunne gøres bedre.

Det fremgår på Side 24 Stk 4 i forslaget, at: ”Anlæg til tekniske anlæg og fælles formål, herunder affaldsøer og lignende, skal placeres indenfor byggefelterne og integreres i bygningen”
Vi går ikke ud fra, at det kan komme på tale at opføre en ”tilbygning” i form af et træ- eller endnu værre et åbent ”trådskur” mod gaden.
Vi vil foreslå, at vareindlevering med tilhørende faciliteter foregår fra Vestergade.

Det fremgår på Side 17: ”Visualisering der viser et eksempel på, hvordan bebyggelsen kan komme til at se ud set mod nordvest fra Thorvaldsensgade”.
Hvis der undervejs ændres nævneværdigt på bygningens udseende og placering, må vi forbeholde os ret til at få indsigt i og forholde os til ændringerne.

Jeg er klar over, at vi kan ikke kan forvente individuelle tilbagemeldinger på vore høringssvar, men er henvist til jeres opsamling af høringssvar til byrådet. Det giver også god mening. Alligevel vil jeg meget gerne høre begrundelsen for, at bygningen ikke kan ”vendes”, så den bliver lavest ud mod Thorvaldsensgade. Jeg har selvfølgelig bemærket i jeres opsamling til byrådet, at det vil udløse et tilsvarende ønske fra beboerne i Museumsgade. Imidlertid er her ret stor afstand med åen og grøn kile, der skaber naturlig afstand mellem bygningerne.


Med venlig hilsen

Kristian Jepsen
Bestyrelsesformand
Andelsboligforeningen Aarhus

bottom of page