top of page

Ny leverandør af trappevask

Michael Rønde

21-08-2021

Vi har indgået aftale med rengøringsfirmaet WP Service, som fremadrettet vil stå for rengøring af for- og bagtrapper med opstart medio september 2021.

Aftalen betyder at det månedlige bidrag til trappevask stiger med ca. kr. 6.00 pr måned.

Fortrapper
Fortrapper støvsuges og vaskes og der fjernes spindelvæv, måtter bankes og der rengøres paneler etc. hver måned. I perioden 1. oktober – 1. april støvsuges og vaskes en ekstra gang om måneden op til og med 2. repos.

Bagtrapper
Støvsuges og vaskes hver anden måned.

Vinduespolering
Vinduer i alle opgange og udedøre poleres hver 2. måned udvendigt og indvendigt.

VIGTIGT
• Står der sko eller andet på jeres måtter så vaskes uden om.
• Står der sko eller andet på repos så vaskes der uden om.
• Står der ting på bagtrappe – springes repos over.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen
Andelsforeningen Aarhus

bottom of page