FORENINGSTANKEN

& FÆLLESSKABET

Foreningen har altid været drevet ud fra en hensigt om billigst mulige huslejer for ordentlige lejligheder. Gennem årene er foreningens bygninger og fællesareal løbende blevet vedligeholdt, således at bygningerne i dag er flot holdt samtidig med at foreningen har en meget lille gæld. Selvom vi bor midt i Aarhus, er der 100 meter til Brabrandstien og Botaniske have. Samtidig er det tæt på banegård og strøg. Du kan ikke finde et mere centralt og attraktivt sted. (syntes vi)


Vi er en traditionel forening som vægter netop foreningstanken og fællesskabet. Det skal være sjovt at bo her for alle. 

1921

 blev andelsboligforeningen dannet 

132

Lejligheder i centrum af  byens mest attraktive område nær strøg, kultur, å og natur

14

Opgange i Lundbyesgade, Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade

 

NYT FRA FORENINGEN

Ordinær Generalforsamling 2020

June 14, 2020

Så er det igen blevet muligt at samle sig i større forsamlinger og vi er glade for endelig at kunne indkalde til årets Ordinære Generalforsamling. 

Den Ordinære Generalforsamling finder sted den 20. august 2020 kl 19. Vi oplyser senere sted for afholdelse. 

Alle andelshavere vil modtage invitation senest 14 dage før. 

God sommer til alle

Generalforsamling og valuarvurdering 

May 15, 2020

Det er stadig ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling 2020. Som det ser ud nu, vil det tidligst blive i august måned.

Der er naturligvis en vis interesse for den nye valuarvurderings betydning for fastsættelse af andelskronen. Valuarvurderingen vil medføre en stigning på andelspriserne på lidt under 3 %.

Som det nok vil være nogen bekendt, er der indgået en ny boligaftale med det formål at hindre spekulation i opkøb af udlejningsejendomme. Da andelsboliger vurderes efter samme principper som udlejningsejendomme, vil det få betydning for prisfastsættelsen af andelsboliger.

Der er forventninger om, at de nye regler vil medføre fald i ejendomspriserne – en forventning, der måske nu forstærkes som følge af coronakrisen.

Som aftalen foreligger nu, er der indbygget en beskyttelse af andelsboligområdet, idet den seneste valuarvurdering kan fastholdes tidsubegrænset.

Lovforslag om boligaftalen forhandles i øjeblikket i Folketinget, og vedtages det, som det nu foreligger, vil bestyrelsen anbefale at bruge valuarvurderingen til beregning af andelskronen. I modsat fald vil vi anbefale at anvende den nuværende særlige beregningsmodel, der netop er et værn mod fald i ejendomspriser.

Vi ser frem til at mødes til generalforsamlingen – forhåbentlig senest i august.

God sommer

 

 

På bestyrelsens vegne

Kristian Jepsen

Copy Of -Generalforsamlingen d. 23. april 2020 aflyses hermed på grund af coronavirus.

March 23, 2020

Som situationen har udviklet sig, er det for nuværende ikke muligt at fastlægge datoen for generalforsamlingens afholdelse.

 

Vi vil indkalde på ny med sædvanlig advisering i henhold til vedtægternes bestemmelser herom, når forholdene om coronavirus tillader det.

 

1 / 8

Please reload

 

KONTAKT OS

Lundbyesgade, Thorvaldsensgade & Carl Blochs gade, 8000 Aarhus C