FORENINGSTANKEN

& FÆLLESSKABET

Foreningen har altid været drevet ud fra en hensigt om billigst mulige huslejer for ordentlige lejligheder. Gennem årene er foreningens bygninger og fællesareal løbende blevet vedligeholdt, således at bygningerne i dag er flot holdt samtidig med at foreningen har en meget lille gæld. Selvom vi bor midt i Aarhus, er der 100 meter til Brabrandstien og Botaniske have. Samtidig er det tæt på banegård og strøg. Du kan ikke finde et mere centralt og attraktivt sted. (syntes vi)


Vi er en traditionel forening som vægter netop foreningstanken og fællesskabet. Det skal være sjovt at bo her for alle. 

1921

 blev andelsboligforeningen dannet 

132

Lejligheder i centrum af  byens mest attraktive område nær strøg, kultur, å og natur

14

Opgange i Lundbyesgade, Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade

 

NYT FRA FORENINGEN

Generalforsamlingen d. 23. april 2020 aflyses hermed på grund af coronavirus.

March 23, 2020

Som situationen har udviklet sig, er det for nuværende ikke muligt at fastlægge datoen for generalforsamlingens afholdelse.

 

Vi vil indkalde på ny med sædvanlig advisering i henhold til vedtægternes bestemmelser herom, når forholdene om coronavirus tillader det.

 

Corona Virus og Generalforsamlingen 2020

March 15, 2020

På grund af Coronavirus vil det sandsynligvis ikke være muligt at gennemføre generalforsamlingen som planlagt d. 23. april. Vi skriver til jer igen, når det er endelig afklaret, hvornår generalforsamling afholdes.

 

Det er planen, at den kommende generalforsamling skal drøfte evt. ændring af andelskronen, idet vi har fået foretaget en valuarvurdering, som giver mulighed for en mindre forhøjelse af andelskronen med ca. 2,4 %.

 

Ændring af andelskronen skal iflg. vedtægterne vedtages på en generalforsamling, hvorfor salg af lejligheder/andele, indtil næste generalforsamling er afholdt, skal indgås med nugældende andelskrone som beregningsgrundlag.

Undgå vandskader – tjek dit badeværelse

January 01, 2020

I efteråret var der desværre to tilfælde af omfattende vandskader i andelsforeningen – begge forårsaget af gamle, utætte badeværelser. Vi opfordrer derfor igen til, at I kontrollerer gulve og lofter i jeres badeværelser - særligt hvis de er af ældre dato.  

Hold øje med:

-          Revner og sprækker i fuger

-          Løse klinker

-          Skjolder på loftet

1 / 7

Please reload

 

KONTAKT OS

Lundbyesgade, Thorvaldsensgade & Carl Blochs gade, 8000 Aarhus C